வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

என்ன தயாரிப்புகளுக்கு சாரம் தேவை?

2023-02-04

எசன்ஸ் என்பது பலவிதமான மசாலாப் பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகையான பொருள், மேலும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை நறுமணத்தைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது சுவை வகை. எளிமையான சொற்களில், எசன்ஸ் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் பல அல்லது டஜன் கணக்கான மசாலாப் பொருட்களைக் கலந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வாசனை அல்லது சுவை வகை விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களைப் பெறுவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

என்ன தயாரிப்புகளுக்கு சாரம் தேவை?

சாரம் பலவிதமான மசாலாப் பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது, மேலும் சாரம் வலுவான வாசனையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. சாரத்தைச் சேர்க்க வேண்டிய தயாரிப்புகள் அனைத்தும் பின்வரும் காரணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

1ã மூலப்பொருட்களின் வாசனை மறைக்கப்பட வேண்டும்

பல பொருட்களின் மூலப்பொருட்கள் பல்வேறு வாசனைகளைக் கொண்டுள்ளன, சிலவற்றில் கடுமையான வாசனையும் உள்ளது. இந்த சங்கடமான வாசனையை மறைக்க, சாரம் தேவை.

2ã வாசனை சேர்க்கவும்

சில பொருட்களின் மூலப்பொருட்களில் கடுமையான எரிச்சலூட்டும் வாசனை இல்லை, அல்லது வாசனையை மறைக்க சாரம் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்றாலும், அவை தயாரிப்புகளுக்கு சாரத்தையும் சேர்க்கும். இது சுவையைச் சேர்ப்பதாகும், இது தயாரிப்புகளை இனிமையாகவும் பிரபலமாகவும் மாற்றும்.

3ã நுகர்வோரின் நலன்களைப் பூர்த்தி செய்தல்

இது மிகவும் முக்கியம். மற்றொரு கண்ணோட்டத்தில், இது ஒரு உளவியல் உட்குறிப்பு. இரண்டு பொருட்களின் தரமும் விலையும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் கீழ், ஒரு பொருளில் ஒரு வாசனை மற்றும் வசதியான சுவை இருந்தால், மற்றொன்று சுவை அல்லது வாசனை இல்லை என்றால், நுகர்வோர் நிச்சயமாக ஒன்று என்று நினைப்பார்கள். நறுமண வாசனையுடன் சிறந்தது.